Keuring volgens de NEN 3140, NEN 2484,
NEN 818, NEN 361, NEN 15635,
NEN 1838 en NPR 8020-10
Onderhoud - Reparatie - Advies op maat

Voor midden en klein bedrijf


Wat is de NEN eigenlijk?
NEN (Nederlands Normalisatie-Instituut)

De NEN 3140 is een omschrijving van de algemene eisen voor de veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties tot 1000 Volt wisselspanning en 1500 Volt gelijkspanning.
In deze norm staat vermeld wat wel en wat niet te doen.

Is keuren verplicht?

Ja, keuren is verplicht ook voor DJ's en Drive-in show. Als werkgever moet je in staat zijn een schriftelijk bewijs te kunnen overleggen, waaruit blijkt dat het arbeidsmiddel gecontroleerd wordt, de frequentie is afhankelijk artikel en omgeving dit licht tussen een half en 3 jaar. De beste en juridisch gezien de meest waterdichte methode is om deze keuring uit te voeren conform de in de NEN 3140 gestelde voorschriften. En voor de ZZP is het nog niet verplicht, maar dan mag u het alleen zelf gebruiken en niet door derden of verhuren maar als u bedrijf werkzaam is op een locatie of bij een bedrijf waar bijvoorbeeld VCA een verplichting is, dienen ook nieuwe arbeidsmiddelen gekeurd te zijn.


Wat gebeurt er als ik niet keur?

Indien er bij een arbeidsongeval letsel ontstaat, met als oorzaak een ondeugdelijk arbeidsmiddel en er kan na onderzoek worden aangetoond dat de werkgever in deze nalatig is gebleken voor 100% aansprakelijk voor de financiële consequenties hiervan.

Wat zijn hiervan de gevolgen voor mijn onderneming?

1) Hoge geldelijke boetes.
2) Stillegging van de onderneming.
3) Publicatie in landelijke vakbladen en kranten enz.
4) Betalen van de materiële en immateriële gevolgschade.

Tevens zijn wij een VCA erkend en onafhankelijk keuring bedrijf  

Blijf arbeidsmiddelen altijd goed controleren, een jaarlijkse NEN keuring is en blijft een momentopname!


Aanbieding !!!
Voor de regio kennemerland geen voorrij kosten
Bij meer dan 10 keuringen.Nieuw keuring van

noodverlichting
NEN 3140 Bouwstofzuigers Klasse A, B & C
Groepenkast Installatieservice
Medische apparatuur NEN-EN-IEC 62353